Jelenlegi hely

Címlap

Szertartásunkról

Tartalom: Különböző szertartások, Görög szertartás, Mi görögkatolikusok
"Zenei ráhangolódás" http://www.youtube.com/watch?v=6MjohBOQB-M 
Különböző szertartások
Az Anyaszentegyház kialakulása, fejlődése Jézus Krisztus tanításával vette kezdetét. Az idők folyamán a különböző földrajzi területek, népcsoportok meglévő hagyományai, kultúrája rányomták bélyegüket arra a módra, ahogyan a jézusi öröksége alapján kapcsolatot teremtettek Istennel. Így alakultak ki a különböző szertartások, mint a görög, latin, örmény, szír, kopt stb.
Valamennyi ágban közös az éltető hit, egyezők a parancsok és ugyanazok a kegyelmi eszközök.
A különböző szertartású katolikusok Krisztus egyetlen nyájához tartoznak, amelynek közös főpásztora Krisztus egyetlen földi helytartója a római pápa.
A különböző szertartású hívek egyenrangúak, édes testvérek. Ennek megfelelően kell, hogy éljenek egymás mellett. A szertartások nem bontják meg az Egyház egységét, ellenkezőleg, annak gazdagságát, szépségét tükrözik.
Görög szertartás
A görög szertartás nagy értéke annak magasztos ősisége, mely az egész egyháznak kiváló ékessége. Az első században mindenütt a görög nyelvet beszélték. Ezen a nyelven írták az újszövetségi szentírás könyveit. Ezt használta először istentiszteletein az Anyaszentegyház még Rómában is. Kelet később is megtartotta a görög nyelvet még akkor is, amikor nyugaton már a latin nyelvet kezdték használni. Megőrizte az ősidőkben kialakult gyönyörű szertartásokat és hagyományokat.
A görög egyházatyák sok lelki kinccsel gazdagították az Egyházat. Néhányat név szerint is megemlítve a legnagyobbak közül: Szent Atanáz, Nagy Szent Bazil, Nazianzi és Nisszai Szent Gergely, Alexandriai szent Cirill és Damaszkuszi Szent János. Ők fejtették ki a Krisztus istenségéről, Szűz Mária istenanyaságáról, a Szentlélek istenségéről szóló tanítást. Ők védelmezték a szentképek tiszteletét. Keletiek voltak az első hét egyetemes zsinati atyák. Az általuk összeállított hitvallást imádkozzuk ma is.
Egyháztanítóink művei a szenthagyomány kimeríthetetlen és nélkülözhetetlen forrásai.
Szertartásunk ajándékozta az Anyaszentegyháznak a Mária-ünnepeket. Imáinkat, énekinket a legnagyobb szentek írták!
A magyar görögkatolikusok is részesei ennek a dicső múltnak.
Mi görögkatolikusok
Anyaszentegyházunk megbecsüli és védi a különböző szertartásokat. Legfőbb szándéka, hogy mindenki maradjon meg a saját szertartásában és hűségesen éljen abban. Csak az él valóban a görög szertartásban, aki azt gyakorolja is. Ezért ismerd meg és szeresd gyönyörű szép szertartásainkat. Áhítatos lélekkel vegyél részt azokon őseid példáját követve még áldozatok árán is! A legfontosabb keresztény kötelességeinket a saját hagyományaink szerint tegyük meg. Támogassuk szívvel-lélekkel Egyházunk görög szertartását, öntudatosan ragaszkodjunk hozzá, gyermekeinket is abban neveljük! Tartsuk meg ünnepeinket, böjtjeinket, vessünk keresztet szokásunk szerint és papjainkat, testvéreinket a hitben az ősi görögkatolikus köszöntéssel üdvözöljük. Dicsőség Jézus Krisztusnak!