Jelenlegi hely

Címlap

Zsigó Róbert államtitkár beszéde

Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket (díjazottakat, vendéglátókat és vendégeket egyaránt) a mai ünnepségen!
A Dr. Varga László nevét viselő elismerés mementója annak az igazságba, szeretetbe vetett hitnek és az elszántságnak, amelyet névadója testesített meg.
Hölgyeim és Uraim!
A tavaly elhunyt Csoóri Sándor egyik könyvismertetőjében azt írta Laci bátyánkról: Varga László, idézem: „pontosan megtanulta, hogy a világ minden és semmi egyszerre, ha csak nézzük. De hogy valóságos legyen, ahhoz az embernek be kell avatkoznia. Ilyen beavatkozás maga az írás is […] de csak akkor, ha teljes életünket áldozzuk érte.”
A költő megállapítása ezúttal is helytálló. Ha végigtekintünk Varga László életútján, jól láthatjuk mi is, hogy a cselekvő jóindulat, amely személyiségén keresztül megnyilvánult, mindig az „íráshoz” kötötte.
Laci bátyánk írt, mert hitte, hogy az embereket szépérzékükön keresztül lehet leginkább megszólítani. Művei együttérzésről, a keresztény értékek fontosságáról szóltak, és szólnak mind a mai napig.
Ezen kívül ott volt számára a társadalmi szabályok legfontosabb gyűjteménye, a törvény szövege. Szenvedélyes igénye az igazság iránt már fiatalon megnyilvánult, mindent meg is tett azért, hogy ügyvédi pályára léphessen.
A fiatal férfi a nyilas és a kommunista rémuralom idején is merész politikát folytatott, hiszen e vészterhes időkben sem az elnyomók, hanem az üldözöttek és az elesettek pártjára állt.
Szakmai felkészültségét és bátorságát jól bizonyítja, hogy valamennyi védencét sikerült megóvnia a halálbüntetéstől.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Dr. Varga László világnézete példaként szolgál arra is, hogy a keresztény értékek elválaszthatatlanok a nemzeti politizálástól.
Küzdelmes és gazdag pályája során a Demokrata Néppárt alapítója úgy látta, hogy az irodalmon és a törvényen felett a Szentírás lehet legfőbb oltalmunk.
Ezért szervezett a ’30-as években lelkigyakorlatokat, és ezért járult hozzá egy olyan párt munkájához, amely vallási ügyekben elkötelezett.
Mi, akik a hazai közéletben (kellő szerénységgel) az Ő követőinek tartjuk magunkat, hisszük és valljuk: tisztelettel tartozunk évezredes keresztény és magyar hagyományainknak.
Ezekhez a hagyományokhoz akkor is ragaszkodunk, ha véleményünket belföldről vagy külföldről akarják megváltoztatni. Jól tudjuk, hogy a küzdelmes időszakokban önmagunkért kell helytállnunk, ehhez a Szentírás, a vallási közösség és dr. Varga László élete ad emberi tartást.
Legyünk hát büszkék erre az örökségre, ne féljünk kiállni mellette! Hiszen – ahogy Csoóri Sándor is írta: “a világ minden és semmi, ha csak nézzük.” Merjünk hát cselekedni a mindennapokban!
Ehhez a mindennapi cselekvéshez, szolgálathoz hoztam mindannyiunk számára megfontolandó gondolatot XVI. Benedek Pápa “Szeretet az igazságban” kezdetű enciklikájából.
Így szól a pápai körlevélből vett gondolat, idézem:
“...minden társadalom kidolgozza a maga sajátos rendszerét az igazságossággal kapcsolatban. Ám a szeretet túlhalad az igazságosságon, mert szeretni annyi, mint odaadni a másiknak azt, ami az “enyém”; ugyanakkor a szeretet soha nem létezik igazságosság nélkül, amely azt követeli, hogy megadjuk a másiknak azt, ami az “övé”, ami léte és működése alapján megilleti. Nem tudok a másiknak a “magaméból” ajándékozni, ha előbb nem adtam meg neki azt, ami az igazságosság alapján jár neki. Aki szeretettel van mások iránt, az mindenekelőtt igazságos velük szemben.
Kívánom, hogy e 2009-ben kelt gondolat vezessen mindannyiunkat a továbbiakban is a közösségünk érdekében végzett szolgálatunk során!
Hölgyeim és Uraim!
Köszönettel és hálával tartozom azért, mert a “Keresztény közéletért” díjra érdemesnek találtak.
Az Advent közeledtével kívánok Önöknek és Családjuknak szeretettel teli várakozást!
Megtisztelő, hogy Önökkel együtt ünnepelhetek!