Jelenlegi hely

Címlap

Fontosabb események 2015-ben 2.

2015. január 21-én, ökumenikus istentiszteleten vettünk rész a kecskeméti református templomban.

Téma: a szamariai asszony és Jézus találkozása.

Az asszony pedig otthagyta korsóját” (Jn 4,28).

Feczák László atya prédikációjában elmondta, hogy bizonyosan ez az egyik legmegrendítőbb találkozás az evangéliumban. – A mai estén, lelkünkben, mi is induljunk (zarándokoljunk) el Szamária kietlen pusztájában, térjünk rá arra az ösvényre, amely Jákob kútjához vezet, hogy megízleljük a Jézus által kínált örök enyhet és üdvösséget adó vizet.

Az Üdvözítővel való találkozás ráébreszti arra, milyen kietlen és sivár az élete, mint a puszta olyan üresség tátong a lelkében. Lehet, hogy mozgalmas volt, de nem tartalmas.

Az emberi szívekben éppúgy pusztulást hoz a lelki szárazság, mint a természet ölén a nyári aszály. A különbség csak az, hogy a lelki aszályon nem segít a csendes eső, a mesterséges öntözés, csak Jézus Krisztus, aki üdítő vízforrásnak, kristálytiszta, éltető víznek nevezte magát. Neki hatalma van arra, hogy hervadhatatlan, viruló örök élettel ajándékozza meg a világot: Jézusban üdvösséget találunk.

Ahogyan Jézus ismerte az asszony egész életét minden bűnével és gyarlóságával, éppen így ismeri a mi életünket is. Életünk titkos zugainak minden rejtekébe belelát, és a még ki nem mondott gondolataink ködgomolyagát is kiolvassa agyunkból. Szívünk vágyáramainak rezdüléseit is felfogja és érzéshullámainkat regisztrálja. Titkunk nem lehet előtte. Jobban ismer minket, mint mi önmagunkat.

Mert ahol Jézus megjelenik, ott a bűn elhomályosodik, a betegség elmúlik, a hosszú, fárasztó utat megtett ember teste friss és üde lesz, mert Jézus, az élő víz Forrása teszi azt fényessé.

Az ökumenikus istentiszteleten szolgálattevők segítették közösségünkből, akiknek hálás köszönettel tartozunk: Rádi Dávid másodéves görögkatolikus papnövendéknek, Dr. Polgár Lászlónénak, Szilvási Annának, Garda Lászlónak, Leviczky Cirillnek, Szabó Istvánnak és a Timkó Tamás karnagy úr által vezetett Sztudita Szent Teodór Kórus tagjainak.